Reflexe 65

STUDIE • Studien • Articles

Stesk po domově a mezní situace. K Jaspersově rané recepci díla S. Kierkegaarda / Jakub Marek

Odevzdání bez přijetí? K motivu existence mezi Jaspersem a Patočkou / Ondřej Sikora

Co je skutečné? Ke Kantovu pojetí skutečnosti / Jindřich Karásek

Možnosti republikánské kritiky libertariánství / Jan Buráň

TEXTY • Texte • Texts

O mé filosofii / Karl Jaspers (přel. V. Dostál)

K Jaspersovu textu „O mé filosofii“ / Václav Dostál

Jaspersovo pojetí víry / Ladislav Hejdánek

Zvolit si Evropu: Konstantin Sigov a lidská důstojnost / Marguerite Léna (přel. L. Karfíková)

Teorie a praxe. O možnosti klasického určení jejich vztahu / Günter Figal (přel. J. Čapek)

Za Günterem Figalem / Filip Karfík

ROZHOVOR •  Gespräch •  Interview

Aby se dal Jaspers číst nově / Václav Dostál – Bernd Weidmann a Dirk Fonfara (přel. V. Dostál)

DISKUSE • Diskussion • Discussion

Supererogace neohrožuje morální evolucionismus / Martin Dominik

Jak Anaximandros pozoroval vážky / Petr Tureček

BIBLIOGRAFIE • Bibliographie • Bibliography

Bibliografie ke Karlu Jaspersovi (sestavil Václav Dostál)

RECENZE • Rezensionen • Book Reviews

Aristotelés, Etika Eudémova (František Špinka)

Raimond Gaita, Sdílené lidství. Přemýšlení o lásce, pravdě a spravedlnosti (Jakub Jirsa)

ZPRÁVY • Nachrichten • News

Ohlédnutí za konferencí Blaise Pascal 400: Pochybovat, tvrdit, odevzdat se (Felix Geisler – Alexandra Brocková – Aleš Novák)

Konference Faces of Nature in Contemporary Phenomenology: Challenges of Ecological Ethics and Philosophy of Nature (Jana Jobbiková)

Centrum pro environmentální a technologickou etiku ˗ Praha (Vojtěch Svěrák)

Autoři čísla