Redakce a kontakty

Reflexe je odborný recenzovaný časopis pro filosofii a theologii založený v roce 1985 Ladislavem Hejdánkem. Vychází dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie, překlady a recenze knih. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a do mezinárodních databází SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO a DOAJ.

Reflexe is a peer-reviewed journal for philosophy and theology founded in 1985 by Ladislav Hejdánek. It is published twice a year. It focuses on original studies, translations and reviews of books. The journal is included in the List of reviewed non-impacted periodicals published in the Czech Republic and in the international databases SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO and DOAJ.

Email

reflexe[at]oikoymenh.cz

Redakce / Editors

Matej Cíbik
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
matej.cibik[at]gmail.com

Markéta Dudziková
Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
spanta[at]centrum.cz

Eliška Fulínová
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
fulinova.eliska[at]gmail.com

Tomáš Koblížek (šéfredaktor / editor-in-chief)
Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha
koblizek[at]flu.cas.cz

Jakub Sirovátka
Teologická fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
jakub.sirovatka[at]seznam.cz

Redakční rada / Editorial Board

Josef Fulka
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
josef.fulka[at]gmail.com

Filip Karfík
Faculté des lettres et des sciences humaines, Université de Fribourg
filip.karfik[at]ff.cuni.cz 

Lenka Karfíková
Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
karfikl[at]volny.cz

Pavel Kouba
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
koubap[at]cts.cuni.cz 

Jan Kuneš
Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha
kunes[at]flu.cas.cz

Karel Novotný
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
novotnykcz[at]yahoo.de

Miroslav Šedina
Cyrilometodějské teologicka fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
sedina[at]post.cz

Jakub S. Trojan
Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
trojan[at]etf.cuni.cz

Vydává / Published by

OIKOYMENH, Hennerova 223, 150 00 Praha 5
a
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta
Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

a

Nakladatelství Karolinum
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Copyright © OIKOYMENH, Praha
ISSN 0862-6901 (Print)

ISSN 2533-7637 (Online)

Časopis vychází s přispěním Českého literárního fondu.