Redakce a kontakty

Reflexe je odborný recenzovaný časopis pro filosofii a theologii založený v roce 1985 Ladislavem Hejdánkem. Vychází dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie, překlady a recenze knih. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a do mezinárodních databází SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO a DOAJ.

Reflexe is a peer-reviewed journal for philosophy and theology founded in 1985 by Ladislav Hejdánek. It is published twice a year. It focuses on original studies, translations and reviews of books. The journal is included in the List of reviewed non-impacted periodicals published in the Czech Republic and in the international databases SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO and DOAJ.

Email

marketa.dudzikova@gmail.com

Redakce / Editors

Matej Cíbik
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
matej.cibik[at]gmail.com

Markéta Dudziková (šéfredaktorka / editor-in-chief)
Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
marketa.dudzikova[at]gmail.com

Eliška Fulínová
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
fulinova.eliska[at]gmail.com

Alena Roreitnerová
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
alena.teskova[at]gmail.com

Martin Vrabec
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Martin.Vrabec[at]fhs.cuni.cz

Redakční rada / Editorial Board

Pavel Floss
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
paflos[at]centrum.cz

Josef Fulka
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
josef.fulka[at]gmail.com

Matyáš Havrda
Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha
havrda[at]flu.cas.cz

Filip Karfík
Faculté des lettres et des sciences humaines, Université de Fribourg
filip.karfik[at]ff.cuni.cz 

Lenka Karfíková
Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
karfikl[at]volny.cz

Tomáš Koblížek
Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha
koblizek[at]flu.cas.cz

Pavel Kouba
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
koubap[at]cts.cuni.cz 

Jan Kuneš
Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha
kunes[at]flu.cas.cz

Martin Matuštík
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
beranbiz[at]gmail.com

Tomáš Nejeschleba
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
tomas.nejeschleba[at]upol.cz

Václav Němec
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
vaclavnemecfil[at]gmail.com

Robert Roreitner
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
robert.roreitner[at]ff.cuni.cz

Ondřej Sikora
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
ondrej.sikora[at]upce.cz

Martin Žemla
Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha
zemla[at]flu.cas.cz

Vědecká rada / Advisory Board

Samuel Abrahám
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
abraham[at]bisla.sk

Patrick Flack
Faculté des lettres et des sciences humaines, Université de Fribourg
patrick.flack[at]unifr.ch

Holger Gutschmidt
Georg-August-Universität Göttingen
hgutsch1[at]gwdg.de

Ludger Hagedorn
Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien
hagedorn[at]iwm.at

Hans Reiner Sepp
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
hr.sepp[at]web.de

Alice Stašková
Friedrich-Schiller-Universität, Jena
alice.staskova[at]uni-jena.de

Vladislav Suvák
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
vladislav.suvak[at]gmail.com


Vydává / Published by

OIKOYMENH, Černá 3, 110 00 Praha 1
a

Nakladatelství Karolinum
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Copyright © OIKOYMENH, Praha
ISSN 0862-6901 (Print)

ISSN 2533-7637 (Online)

Časopis vychází s přispěním Českého literárního fondu.