Autoři čísla 54

Matej Cíbik, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice,
matej.cibik@gmail.com.


Holger Gutschmidt, Filosofický ústav, Akademie věd České republiky,
Praha, gutschmidt@flu.cas.cz.


Matyáš Havrda, Filosofický ústav, Akademie věd České republiky,
Praha, havrda@flu.cas.cz.


Hynek Janoušek, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové,
hynek.janousek@uhk.cz.


Radim Kočandrle, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita, Plzeň,
rkocandr@kfi.zcu.cz.


Václav Němec, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
vaclavnemecfil@gmail.com.


Petr Prášek, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
petrprasek@email.cz.


Ondřej Sikora, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice,
ondrej.sikora@upce.cz.


Jakub Sirovátka, Teologická fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých
Budějovicích, jakub.sirovatka@seznam.cz.


Stanislav Sousedík, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice,
sousedik.s@volny.cz.


Jiří Stránský, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
j.stransky@seznam.cz.


Ondřej Váša, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha,
ondrejvasa@gmail.com