Reflexe 55

STUDIE • Studien • Articles

Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry I. Nebe jako tělesná podstata

Karel Thein

Hypotetický důkaz v dialogu Menón

Samuel Zajíček

Forma věty a jednota pojmu. K systematickému kontextu teorie predikace a spekulativní věty v předmluvě k Fenomenologii ducha

Jindřich Karásek

Goodmanova teorie zobrazení a fenomenologie

Ivan Blecha

TEXTY • Texte • Texts

Předmluva k pojednání o prázdnu

Blaise Pascal

Pascalova Předmluva k pojednání o prázdnu

Jan Makovský

ROZHOVOR • Gespräch  • Interview

Fenomenologie v dialogu s analytickou filosofií

Petr Prášek – Claude Romano

DISKUSE  • Diskussion • Discussion

Faidros, první z Platónových dialogů

Jakub Jinek

K sémantice Lichtung u Heideggera

Martin Pokorný

Československo a jeho rozpad ve světle filosofických teorií nacionalismu

Matej Cíbik

RECENZE • Rezensionen • Book Reviews

T. Matějčková, Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? (M. Vrabec)

K. Thein, Aristotelés o lidské přirozenosti. Od myšlení k anatomii (D. Peroutka)

V. Kolman, O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Od formy zobrazení k formám života (P. Přikryl)

J. Fulka, Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení (J. Pechar)

J. Michálek, Být místem Bytí. Tři příspěvky ke studiu Martina Heideggera (A. Novák)

J. Trnka, Kant a Husserl o zkušenosti (O. Bis)

ZPRÁVY • Nachrichten • News

Zpráva o filosofických událostech pořádaných Společností pro filosofickou antropologii (A. Novák)

Autoči čísla