V. Kolman, O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Od formy zobrazení k formám života

P. Přikryl