Reflexe 56

STUDIE • Studien • Articles

Anaxagorovská próza, rétorizující hippokratovské spisy a otázka předplatónské rétorické teorie

Jiří Klouda

Platón a Aristotelés o boží vládě v obci. Možné zdroje ideje suverenity v řeckém politickém myšlení

Jakub Jinek

Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry II. O nebi a problém nehybného hybatele

Karel Thein

Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky

Kateřina Lochmanová

TEXTY • Texte • Texts

Věčný návrat a periodický čas ve stoické filosofii (přel. J. Joseph)

Jean-Baptiste Gourinat

Motivace věčného návratu a problém času. K článku J.-B. Gourinata

Karel Thein

„Krása je záře pravdy.“ O klasických paradigmatech krásy: Plótínos – Augustin – Schelling (přel. L. Karfíková)

Werner Beierwaltes

Werner Beierwaltes in memoriam

Lenka Karfíková

Ohlášení brzkého uzavření dohody o věčném míru ve filosofii (přel. R. Pech)

Immanuel Kant

ROZHOVOR • Gespräch  • Interview

Geneze a platnost  (přel. J. Sirovátka)

Malte Dreyer a Walter Zitterbarth – Hans Joas

DISKUSE  • Diskussion • Discussion

Slabé jednání. Od etiky k politice a zase zpátky

Jan Bierhanzl

Všichni jsme bez tváře. K textu J. Bierhanzla

Tereza Matějčková

RECENZE • Rezensionen • Book Reviews

I. M. Havel, Zápisky introspektora (J. Hvorecký)

J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení (S. Synek)

K. Pacovská, Vina, láska, náhoda (M. Cíbik)

P. Prášek, Člověk v šíleném dění světa. Filosofie Gillesa Deleuze (J. Fulka)

M. Joly, La révolution sociologique. De la naissance d’un régime de pensée scientifique à la crise de la philosophie (XIXe–XXe siècle) (J. Maršálek)

ZPRÁVY • Nachrichten • News

Pražská výstava o Janu Patočkovi (J. Moural)

Za Rudolfem Kučerou, disidentem, politickým filosofem, vysokoškolským pedagogem a publicistou (M. Novák)

Za nás (Milan Balabán)

Autoři čísla 56