J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení

S. Synek