Reflexe 57

STUDIE • Studien • Articles

Kdo je Alkibiadés? O různých identitách v dialogu Alkibiadés větší
Jakub Jirsa

Poznej se v zrcadle Slova. Sebepoznání podle Kierkegaarda
Kateřina Kolínská

Nevyhnutelné vyústění etiky do metafyziky u I. Kanta
Jakub Sirovátka

Ztráta ctnosti – ztráta normy? Ke koncepci mravních norem Alasdaira MacIntyra
Martin Cajthaml

TEXTY • Texte • Texts

Ke Komenského spisu Pansophiae prodromus (přel. K. Šolcová)
René Descartes

Descartův soud o Komenského spisu Pansophiae prodromus
Stanislav Sousedík

Metakritika k purismu rozumu (přel. R. Pech)
Johann Georg Hamann

Hamannova Metakritika k purismu rozumu
Robin Pech

Vnímání druhého a dialog (přel. J. Čapek, D. Matysová, J. Větrovský)
Maurice Merleau-Ponty

Poznámka k Merleau-Pontyho textu Vnímání druhého a dialog
Jakub Čapek

ROZHOVOR • Gespräch  • Interview

Smrt (přel. Petr Prášek)
Jean-Claude Poizat – Françoise Dasturová

DISKUSE  • Diskussion • Discussion

Prostorovost zkušenosti
Eliška Fulínová

Fenomenologie na křižovatce. Zamyšlení nad prací Elišky Fulínové La conception phénoménologique de l’espace
Pavel Kouba

RECENZE • Rezensionen • Book Reviews

J. Karásek, Schellingova metafyzika přírody (J. Thümmel)

P. Hobza, Mílétská filosofie jako aristotelská konstrukce (E. Fulínová)

B. Constant, Principy politiky (M. Cíbik)

M. R. Niehoff, Philo of Alexandria. An Intellectual Biography (M. Dudziková)

A. Waldow – N. DeSouza (vyd.), Herder. Philosophy and Anthropology (M. Bojda)

ZPRÁVY • Nachrichten • News

„Teologie je v jistém smyslu filosofií“. Ohlédnutí za Petrem Pokorným (1933–2020) (J. Čapek)

AUTOŘI • Autoren • Authors