Autoři čísla 57

Martin Bojda, Filosofický ústav AV ČR, Praha,
Bojda.Martin@seznam.cz.


Martin Cajthaml, Cyrilometodějská teologická fakulta,
Univerzita Palackého v Olomouci, martin.cajthaml@upol.cz.


Matej Cíbik, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice,
matej.cibik@gmail.com.


Jakub Čapek, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
jakub.capek@ff.cuni.cz.


Markéta Dudziková, Evangelická teologická fakulta, Univerzita
Karlova, Praha, spanta@centrum.cz.


Eliška Fulínová, Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště
UK a AV ČR, fulinova@cts.cuni.cz.


Jakub Jirsa, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
Jakub.Jirsa@ff.cuni.cz.


Kateřina Kolínská, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
katerina.markova@volny.cz.


Pavel Kouba, Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště
UK a AV ČR, koubap@cts.cuni.cz.


Robin Pech, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
pechy71@centrum.cz.


Jakub Sirovátka, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, jsirovatka@tf.jcu.cz.


Stanislav Sousedík, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice,
sousedik.s@volny.cz.


Jan Thümmel, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci,
jjthummel@gmail.com.