Ke Komenského spisu Pansophiae prodromus (přel. K. Šolcová)

René Descartes