Reflexe 58

Od Antigony po spořádanou manželku. Co s Hegelovými ženami?

Tereza Matějčková – Erzsébet Rózsová

Legitimita politické moci a sebeporozumění občanů

Matej Cíbik

Zakoušení bolesti podle Aristotela

Vojtěch Linka

Hermeneutický rozměr Portmannovy teoretické biologie

Jiří Klouda

TEXTY • Texte • Texts

O modlitbě, 5–7 (přel. M. Šedina)

Órigenés

Órigenovo pojednání o svobodě vůle a o smyslu modlitby k Bohu (De Oratione, 5–7)

Miroslav Šedina

Zrnko písku (přel. J. Joseph)

Jean-Pierre Vernant

Jean-Pierre Vernant. Politika mýtu

Vojtěch Hladký

Disident (přel. M. Cíbik)

Roger Scruton

Čeští disidenti a jejich světový ohlas. Ohlédnutí za Rogerem Scrutonem (1944–2020)

Matej Cíbik

ROZHOVOR • Gespräch  • Interview

Kosmická duše a filosofie ducha

Markéta Dudziková – Alena Roreitnerová – Filip Karfík

Dialektika!

Tereza Matějčková – Jean-François Kervégan

DISKUSE  • Diskussion • Discussion

Fenomenologie bez theologie. Nad knihou Dominiqua Janicauda Theologický obrat ve francouzské fenomenologii

Petr Prášek

Theologický obrat jako výzva

Martin Kočí

RECENZE • Rezensionen • Book Reviews

Lenka Karfíková, Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena (D. Vopřada)

Lucie Kolářová, Stvoření, nebo příroda? (F. Štěch)

Theodor Adorno, Filozofie nové hudby (J. Fulka)

ZPRÁVY • Nachrichten • News

Ladislav Hejdánek. Svědek nepředmětnosti v předmětném světě (V. Němec)

Erazim Kohák. Muž dvou kontinentů a jedné vlasti (K. Skalický)

Vzpomínka na Marii Větrovcovou (J. Frei)

AUTOŘI • Autoren • Authors