Autoři 58. čísla

Matej Cíbik, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, matej.cibik[at]gmail.com

Markéta Dudziková, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, spanta[at]centrum.cz

Jan Frei, Archiv Jana Patočky při Centru pro teoretická studia UK a AV ČR, frei[at]cts.cuni.cz

Josef Fulka, Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha, josef.fulka[at]gmail.com

Vojtěch Hladký, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, vojtechhladky[at]seznam.cz

Jacques Joseph, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, lepabouk[at]gmail.com

Filip Karfík, Université de Fribourg, filip.karfik[at]volny.cz

Jean-François Kervégan, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, kervegan[at]univ-paris1.fr

Jiří Klouda, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, jiri.kl[at]centrum.cz

Martin Kočí, Universität Wien, martin.koci[at]univie.ac.at

Vojtěch Linka, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, vojtech.p.linka[at]gmail.com

Tereza Matějčková, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Tereza.Matejckova[at]ff.cuni.cz

Václav Němec, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, vaclav.nemec[at]ff.cuni.cz

Petr Prášek, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, petrprasek[at]email.cz

Alena Roreitnerová, bez afiliace, alena.teskova[at]gmail.com

Erzsébet Rózsová, Debreceni Egyetem, rozsa.erzsebet[at]arts.unideb.hu

Karel Skalický, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, skalicky[at]tf.jcu.cz

Miroslav Šedina, Cyrilometodějské teologicka fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, sedina[at]post.cz

František Štěch, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, stechf[at]etf.cuni.cz

David Vopřada, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, voprada[at]ktf.cuni.cz