Reflexe 60

STUDIE • Studien • Articles

 „A to se vyplatí!“ Morálka jako spolupráce? / Ondřej Beran

Universální život a život lidský. K ontologii přírody u Jana Patočky a Maurice Merleau-Pontyho / Martin Rabas

Odkud řeč. Herderovo hledání odpovědi na otázku po lidském, či božském původu řeči / Olga Navrátilová

Být člověkem a být filosofem podle J.-J. Rousseaua / Hana Fořtová

TEXTY • Texte • Texts

Pokrok  / Theodor W. Adorno (přel. M. Kettner)

Pokrok čili ustavičný odpor vůči regresu. Adornův Pokrok / Marek Kettner

Fenomenologie smrti / Emmanuel Levinas (přel. S. Chvojková – O. Kvapil)

Smrt a čas. Poslední přednášky Emmanuela Levinase / Ondřej Kvapil

ROZHOVOR • Gespräch • Interview

Prahy svobody / Ulysse Lojkine – Frédéric Worms (přel. J. Joseph)

Doplňující otázky k rozhovoru Ulysse Lojkina a Frédérica Wormse / Tomáš Koblížek – Frédéric Worms (přel. E. Fulínová)

DISKUSE • Diskussion • Discussion

Michal Pullmann a filosofické aspekty sporu o charakter normalizace / Matej Cíbik

Historiografie v dialogu o interpretaci pozdního socialismu / Matěj Spurný

RECENZE • Rezensionen • Book Reviews

M. Kočí, Thinking Faith after Christianity (J. Sirovátka)

V. Suvák, Foucault. Od starosti o seba k estetike existencie a ešte ďalej (S. Raševová)

A. Comte-Sponville, Duch ateismu (V. Kinter)

ZPRÁVY • Nachrichten • News

Za Janem Sokolem (M. Pětová)

Ivan Havel a filosofie (J. Moural)

Řeč na rozloučenou s Ivanem Havlem (I. Chvatík)

Autoři čísla