Autoři čísla

Ondřej Beran, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice,
ondrej.beran [at] upce.cz

Hana Fořtová, Filosofický ústav, Akademie věd České republiky,
Praha, fortova [at] flu.cas.cz

Eliška Fulínová, Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova,
Akademie věd České republiky, Praha,
fulinova.eliska [at] gmail.com

Ivan Chvatík, Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova,
Akademie věd České republiky, Praha,
chvatik [at] cts.cuni.cz

Stela Chvojková, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
stela.chvojkova [at] seznam.cz

Jacques Joseph, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
jacques.joseph [at] natur.cuni.cz

Vojtěch Kinter, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
vkinter [at] seznam.cz

Tomáš Koblížek, Filosofický ústav, Akademie věd České republiky,
Praha, koblizek [at] flu.cas.cz

Ondřej Kvapil, École normale supérieure, Paříž,
ondrej.kvapil [at] ens.psl.eu

Josef Moural, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, Josef.Moural [at] ujep.cz

Olga Navrátilová, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova,
Praha, navratilova [at] etf.cuni.cz

Martin Rabas, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
martin.rabas [at] gmail.com

Simona Raševová, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
sis.rasevova [at] gmail.com

Jakub Sirovátka, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, jsirovatka [at] tf.jcu.cz

Matěj Spurný, Ústav pro soudobé dějiny, Akademie věd
České republiky, Ústav hospodářských a sociálních dějin,
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
matej.spurny [at] ff.cuni.cz

Frédéric Worms, École normale supérieure, Paříž,
frederic.worms [at] ens.psl.eu