Pokrok čili ustavičný odpor vůči regresu. Adornův Pokrok

Marek Kettner