Autoři čísla

Ondřej Beran, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice,
ondrej.beran [at] upce.cz

Jakub Čapek, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
jakub.capek [at] ff.cuni.cz

Eliška Fulínová, Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště AV
a UK v Praze, fulinova [at] cts.cuni.cz

Matyáš Havrda, Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha,
havrda [at] flu.cas.cz

Marek Kettner, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
marek.kettner [at] ff.cuni.cz

Tomáš Koblížek, Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha,
koblizek [at] flu.cas.cz

Kamila Pacovská, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice,
kamila.pacovska [at] upce.cz

Eva Peterková, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava,
Eva.Peterkova [at] osu.cz

Barbora Pořízková, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
barboraporizkova [at] gmail.com

Vojtěch Šimek, Teologická fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých
Budějovicích, simekv [at] tf.jcu.cz

Martin Šimsa, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,
Ústí nad Labem, Martin.Simsa [at] ujep.cz

Ondřej Švec, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
ondrej.svec [at] ff.cuni.cz

Jana Švorcová, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
jana.svorcova [at] natur.cuni.cz

Dominik Weinhold, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
dominik.weinhold [at] gmail.com

Vít Zeman, Divadelní fakulta, Akademie múzických umění v Praze,
napisu.vitkovi [at] gmail.com