Michal Karľa – Karolína Šedivcová – Martin Macháček (vyd.), Život ve znacích. Studie k dílu Johna Deelyho

Jana Švorcová