Meridián Celan – Levinas. K topologii setkání skrze zlom

Konstantin Sigov (přel. J. Kapičiak – P. Vaškovic)