In memoriam Dietera Henricha

Holger Gutschmidt (přel. J. Kuneš)