Ondřej Sikora – Jakub Sirovátka (vyd.), Lévinas v konfrontaci

Martin Nitsche