Autoři čísla

Alexandra Brocková, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha,
abrockova@gmail.com

Jan Buráň, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci,
jan.buran@upol.cz

Jakub Čapek, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
jakub.capek@ff.cuni.cz

Martin Dominik, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno,
martin.dominik@mail.muni.cz

Václav Dostál, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
vaclav.dostal@ff.cuni.cz

Dirk Fonfara, Karl-Jaspers-Gesamtausgabe, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg,
dirk.fonfara@hadw-bw.de

Felix Geisler, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha,
felix.geisler@email.cz

Jana Jobbiková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice,
jobbikova@vukoz.cz

Jakub Jirsa, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
jakub.jirsa@ff.cuni.cz

Jindřich Karásek, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
jindrich.karasek@ff.cuni.cz

Lenka Karfíková, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
karfikova@etf.cuni.cz

Filip Karfík, Université de Fribourg,
filip.karfik@unifr.ch

Marguerite Léna, Communauté Saint-François Xavier, Neuilly sur Seine,
margueritelena@yahoo.fr

Jakub Marek, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha,
jakub.marek@fhs.cuni.cz

Aleš Novák, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha,
ales.novak@fhs.cuni.cz

Ondřej Sikora, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice,
ondrej.sikora@upce.cz

Vojtěch Svěrák, Centrum pro environmentální a technologickou etiku ˗ Praha při Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky, vojtech.sverak@flu.cas.cz

František Špinka, MUSAΦ, Ludwig-Maximilians-Universität München,
f.spinka@campus.lmu.de

Petr Tureček, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, petr.turecek@natur.cuni.cz

Bernd Weidmann, Karl-Jaspers-Gesamtausgabe, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg,
bernd.weidmann@hadw-bw.de