Teorie a praxe. O možnosti klasického určení jejich vztahu

Günter Figal (přel. J. Čapek)