Aleš Havlíček, Jiří Chotaš a kol., Lidská práva. Jejich zdůvodnění a závaznost

M. Cíbik