Jaspersova Otázka viny ve světle Ricœurovy kritiky

Václav Němec