Kosmická duše a filosofie ducha

Markéta Dudziková a Alena Roreitnerová – Filip Karfík