Aristotelés, Kategorie, Řecko-české vydání, přel. J. Hejlek – A. Havlíček – J. Jinek

Matyáš Havrda