Karel Kosík, Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969, vyd. J. Mervart

Martin Šimsa