Plótínos a filosofický způsob života

Suzanne Stern-Gilletová – Pavlos Kalligas (přel. O. Gál)