Plútarchova obhajoba vegetariánské životosprávy

Miroslav Šedina