Z řečtiny do řečtiny. Krátce o Plótínovi a Pavlosu Kalligasovi

Ota Gál