Tomáš Hejduk, Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka

Václav Němec