Reflexe 61

Studie • Studien • Articles

Obrazy Sókrata v Diónových Řečech / Vladislav Suvák

Aristotelská logika jako nástroj řešení problémů / Matyáš Havrda

Čtení literárního díla jako fenomenologický problém / Vít Zeman

Texty • Texte • Texts

Absurdno / Thomas Nagel (přel. B. Pořízková – D. Weinhold)

Ber to s humorem. Camus a Nagel ve sporu o absurdno / Jakub Čapek

Wittgensteinovi stavitelé / Rush Rhees (přel. O. Beran)

Rheesovi Stavitelé. Krok za Wittgensteina? / Ondřej Beran

Rozhovor • Gespräch • Interview

Lesky a bídy současné české filosofie / Eliška Fulínová a Tomáš Koblížek – Kamila Pacovská a Ondřej Švec

Diskuse • Diskussion • Discussion

Nejen o nerozumnosti sebeusmrcení. Ke knize Tomáše Hříbka Obrana asistované smrti / Vojtěch Šimek

Recenze • Rezensionen • Book Reviews

Vojtěch Kolman, Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce (M. Kettner)

Jakub Trnka, Filosof Erazim Kohák (M. Šimsa)

Petr Glombíček, Genealogie zdravého rozumu (E. Peterková)

Michal Karľa – Karolína Šedivcová – Martin Macháček (vyd.), Život ve znacích. Studie k dílu Johna Deelyho (J. Švorcová)

Autoři čísla