Reflexe 63

Studie • Studien • Articles

Obrazová struktura skutečnosti v platonské tradici a její křesťanská reinterpretace / Lenka Karfíková

Metaforická povaha řeči u Herdera / Olga Navrátilová

Dějiny napsané na zeď. K Benjaminovu pojmu aktuality / Marek Kettner

Texty • Texte • Texts

Co je to filosofie? / Lev Šestov (přel. P. Vaškovic)

(Před)poslední slovo filosofie? Lev Šestov a otázka po smyslu filosofie / Petr Vaškovic

Diskuse • Diskussion • Discussion

Přírodovědci na skřipci / Vojtěch Hladký

Nad domnělým výrokem Francise Bacona. Odpověď Vojtěchovi Hladkému / Ondřej Švec

Multi rixantur de lana saepe caprina / Stanislav Komárek

Na okraj diskuse o (údajném) citátu Francise Bacona / Eliška Fulínová

Recenze • Rezensionen • Book Reviews

Joseph Grim Feinberg – Ivan Landa – Jan Mervart (vyd.), Karel Kosík and the Dialectics of the Concrete (Josefína Formanová)

Jakub Jinek, Platón a problém filosofické vlády. Politické myšlení v dialogu Zákony (Jiří Stránský)

Jindřich Karásek, Diference jako princip vědomí a její překonání. Analýzy a interpretace k problematice vědomí a sebevědomí v německé filosofii od Wolffa po Hegela (Jan Thümmel)

Ondřej Sikora – Jakub Sirovátka (vyd.), Lévinas v konfrontaci (Martin Nitsche)

Zprávy • Nachrichten • News

Z jeskyně na světlo. Pedagogika a heuristika profesora Dagfinna Føllesdala (Josef Novák)

Friedrich-Wilhelm von Herrmann (Norbert Fischer, přel. J. Sirovátka)

Rezek vychovatel (Martin Pokorný)

In memoriam Dietera Henricha (Holger Gutschmidt, přel. J. Kuneš)

Zemřel Alexandr Löwit (Ladislav Benyovszky)

Zpráva o konferenci The Pattern and the Image (Pavel Dudzik)

Autoři čísla