Reflexe 64

Studie • Studien • Articles

Bolzanova revize Kantova pojetí Betrachtung ve sváru o předmět soudu vkusu / Tomáš Hlobil

Schelling o vztahu hmoty a mysli / Martin Vrabec

Jak kritizovat formy života: filosofie Rahel Jaeggi / Vít Hrouda

Mají zvířata, rostliny či věci svou tvář? Lévinas, Diehm a ekofenomenologie / Petr Prášek

Texty • Texte • Texts

Přírodní neštěstí / Christian Diehm (přel. A. Berg)

Kleistova povídka „O loutkovém divadle“ / Jan Thümmel

O loutkovém divadle / Heinrich von Kleist (přel. J. Thümmel)

Památce Ivana Dubského / Filip Karfík

Buberova filosofie dialogického principu / Ivan Dubský

Rozhovor • Gespräch • Interview

Česká filosofie, Wittgenstein a umělá inteligence / David Rozen – Jakub Mácha

Recenze • Rezensionen • Book Reviews

Tomáš Hejduk, Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka (Václav Němec)

Lenka Karfíková, Látka, tělo, vzkříšení podle starokřesťanských autorů (David Vopřada)

Zprávy • Nachrichten • News

Umřel nám Ernst Tugendhat (Josef Moural)

Autoři čísla