Reflexe 62

Studie • Studien • Articles

Aporie Benthamovy etiky / Václav Sklenář

Kantův pojem transcendentálního ideálu. Pokus o rekonstrukci / Jindřich Karásek

Neadresné a neviditelné. K fenomenologické interpretaci motivu „neadresných jevů“ v biologii Adolfa Portmanna / Martin Nitsche

Texty • Texte • Texts

Plútarchova obhajoba vegetariánské životosprávy / Miroslav Šedina

O pojídání masa / Plútarchos (přel. M. Šedina)

Profesorka parodie. Módní defétismus Judith Butlerové / Martha Nussbaumová (přel. M. Kettner)

Meridián Celan – Levinas. K topologii setkání skrze zlom / Konstantin Sigov (přel. J. Kapičiak – P. Vaškovic)

Rozhovor • Gespräch • Interview

Z řečtiny do řečtiny. Krátce o Plótínovi a Pavlosu Kalligasovi / Ota Gál

Plótínos a filosofický způsob života / Suzanne Stern-Gilletová – Pavlos Kalligas (přel. O. Gál)

Diskuse • Diskussion • Discussion

Dějiny jako factum brutum. Dvě poznámky ke glose Ondřeje Švece o filosofii dějin / Stanislav Sousedík

Jako kus ztuhlé lávy. Polemika s historickými fakty v podání Stanislava Sousedíka / Ondřej Švec

Domáce práce a tajomstvo hmoty. Polemická poznámka o Heideggerovej filozofii / Alžbeta Kuchtová

Recenze • Rezensionen • Book Reviews

Pavel Gregorić – George Karamanolis (vyd.), Pseudo-Aristotle: De Mundo (On The Cosmos). A Commentary (E. Fulínová)

Jan Bierhanzl, Estetika ambiguity (Š. Kubalík)

Rudolf Bernet, Force – Pulsion – Désir, Miloš Kučera, Pud u Freuda (J. Puc)

Zprávy • Nachrichten • News

Kritický posthumanismus (V. Pokorný)

Udělat ze svého omezení výhodu, alespoň v nějakém ohledu. Ohlédnutí za Petrou Maťovou (1971–2022) (J. Čapek)

Autoři čísla